Français - Nederlands - English

© SAVE THE CITY GARDENS  - GAUTHIER DE CROMBRUGGHE

Home

Hier begint ons verhaal

Waarom

Hier vertellen we je waarom

onze stadstuinen belangrijk zijn.

Save The City Gardens

Hier vertellen wie we zijn en waarom we dit allemaal

doen. We vertellen je ook wat willen bereiken.

Help mee

Hier vertellen hoe je ons kunt helpen.

Je vindt hier alle info over ons.

Alive

Hier vind je vrienden en foto’s van Save The City Gardens.

Volg ons mee op:

Save the City Gardens ijvert voor

het behoud van de groene binnenstadstuinen.

Speelruimte voor kinderen is voor gezinnen een belangrijke voorwaarde om in de stad te blijven wonen. Groene plekjes zorgen voor ruimte en voor een gezond evenwicht in de stad. Zij dragen bij tot het behoud van de biodiversiteit in de stad en vervullen een belangrijke sociale functie. Tussen de huizen vormen ze een natuurlijke afscherming en bij hevige regens zorgen ze voor een natuurlijk stormbuffer die ons beschermt tegen waterschade. Stadstuinen zijn de groene longen van de stad en onmisbare filters voor fijnstof. Ze zijn enorm kostbaar maar kosten niets aan de gemeenschap. Zij zijn van collectief belang voor elke stadsbewoner.Stads- en buurtbewoners willen daarom als volwaardige gesprekspartners (en niet als te negeren tegenpolen van een project) erkend worden wanneer beslissingen genomen worden die een onmiddellijke impact hebben op hun levenskwaliteit. Zij wensen aan de achterzijde van hun huis of appartement niet uit te kijken op muren en dichtgemetste ramen of verplicht te zijn uit te wijken naar parken om na een drukke dagtaak tot rust te komen en zich goed te voelen in de stad.”


We gaan best allen zorgzaam om met onze groene binnenstadstuinen. Want als een tuin eenmaal vervangen is door een gebouw, en groene zone dus door bouwgrond, is de tuin en de natuur daar voorgoed verdwenen. Het duurt jaren en jaren om bomen en groen te laten groeien tot een mooie tuin, maar slechts enkele minuten om hem kapot te maken.


Bescherm mee de groene binnenstadstuinen!

Vernietig niet het laatste groen in onze steden!


Samen kunnen we ervoor zorgen dat de binnenstadstuinen blijven bestaan en dat zij hun natuurlijke rol kunnen blijven spelen. Ze kosten ons niets, maar zijn enorm kostbaar!