© SAVE THE CITY GARDENS  - GAUTHIER DE CROMBRUGGHE

Home

Hier begint ons verhaal

Waarom

Hier vertellen we je waarom

onze stadstuinen belangrijk zijn.

Save The City Gardens

Hier vertellen wie we zijn en waarom we dit allemaal

doen. We vertellen je ook wat willen bereiken.

Help mee

Hier vertellen hoe je ons kunt helpen.

Je vindt hier alle info over ons.

Waarom Save The City Gardens

Speelruimte voor kinderen is voor gezinnen een belangrijke voorwaarde om hier in de stad te blijven wonen. Groene plekjes zorgen voor ruimte en voor een gezond evenwicht in de stad. Tussen de huizen vormen ze een natuurlijke afscherming (binnenstadstuinen) en bij hevige regens zorgen ze voor een natuurlijk stormbekken dat ons beschermt tegen waterschade. Studies tonen aan dat deze binnenstadstuinen aan een razende tempo verdwijnen.


         
         


Deze binnenstadstuinen worden meestal goedkopere bouwgronden of ruimtes voor publieke benodigdheden. Waarom deze stadstuinen doen verdwijnen als je weet dat er in steden zoveel vierkante meters gebouwen leegstaan. Te snel word er beslist op gemeentelijk of op gewestelijk vlak dat deze tuinen mogen dienen als bouwgrond. Het zoeken naar alternatieven word te snel opgegeven.


Dit toont toch een zeer weinig respect voor de stadsbewoners?

Moeten zij steeds naar parken gaan om zich goed te voelen in de stad?

Moeten stadsbewoners altijd aan hun achtergevel kijken op muren en dichtgemetste ramen?


Ook al zijn steden bij uitstek het grondgebied van de mens, ook de natuur heeft er zijn plaats: zij draagt bij tot de leefbaarheid van de stad en van het leefmilieu. Ongeveer een derde van de groene ruimte in onze steden bestaan uit privé-binnenstadstuinen, en de inwoners kunnen dus een actieve rol spelen om de natuurlijk fauna en flora van onze steden te beschermen. Binnenstadstuinen zijn inderdaad relatief groen, en bieden een verscheidenheid aan planten. De aanwezigheid van deze vegetatie houdt uiteraard verschillen in naargelang de plaats in de stad: veel op bepaalde plaatsen, en zo goed als onbestaand op andere plaatsen. Dit hangt af van de aard van de bebouwing, van de buurten, en hun plaats ten opzichte van de binnenstad. 


 

Stadsvegetatie biedt vele voordelen, en niet alleen op esthetisch vlak. Stadstuinen zijn een filter tegen pollutie, onder meer door de CO2 uitstoot in de perken te houden en de geluidshinder te verminderen.  In de zomer zorgen de bomen voor de nodige schaduw, en zorgen ze voor een natuurlijk scherm tegen wind en stof. Verschillende diersoorten vinden er bescherming en een nest, en een doorgang binnen de stad die de biodiversiteit ten goede komt.


In de stad moeten bomen optornen tegen minder gunstige leefomstandigheden, zoals te weinig ruimte die een gezonde groei van de wortels verhindert, hogere temperaturen dan op het platteland, plagen van insecten, zwammen of andere parasieten. Toch slagen ze erin om zich aan te passen.

Binnenstadstuinen dragen zeker bij tot het behoud van de biodiversiteit in de stad, maar hebben een beperkte sociale impact. Het is net daarom zo belangrijk om de binnenstadstuinen te beschermen.

 

Volg ons mee op:

Alive

Hier vind je vrienden en foto’s van Save The City Gardens.

Français - Nederlands - English